Skip to main content

Quickscan GGZ Werken met familie

Opdrachtgever: Ypsilon
Goede zorg aan cliënten kan niet zonder samen te werken met familie of naasten. Bijna alle GGZ-instellingen hebben inmiddels -op papier- familiebeleid ontwikkeld. De invoering/praktijk blijft echter vaak achter. Samen met twee pilotinstellingen, Antes en Altrecht, ontwikkelde Dunes in opdracht van Ypsilon de Quickscan GGZ Werken met familie. Hiermee kan een afdeling of team zelf nagaan wat er al goed gaat, wat beter kan op het gebied van familieparticipatie en hoe ze dat kunnen bereiken.

De Quickscan GGZ is een gemakkelijk in te vullen online instrument, bestaande uit meerdere stellingen. Per item kun je aanklikken hoeveel verbetering er nodig is. De Quickscan bevat 5 thema’s over de dagelijkse praktijk op de afdeling en 2 thema’s over het beleid van de instelling. Na het invullen kun je zien hoe de afdeling of het team scoort in de vorm van een rapportcijfer. Ook krijg je tips en verwijzingen om deze score te verbeteren.

De Quickscan is bedoeld voor intern gebruik. Het biedt een beeld van de praktijk op de eigen afdeling en kan bewustwording stimuleren. Ook kunnen verbeteringen door de tijd gevolgd worden. Met de Quickscan kunnen afdelingen of locaties ook onderling vergeleken worden en kan men verbeterplannen opstellen.

Dunes ontwikkelde in opdracht voor Labyrint-in-Perspectief tegelijkertijd een Quickscan voor gebruik door welzijnsorganisaties.

Dit is een product van PG Werkt Samen.

Participatie:

Familieorganisaties namen het initiatief en zijn ook eigenaar van het instrument. Bij de ontwikkeling van de Quickscan GGZ zijn gedurende het hele project naasten en hulpverleners als samenwerkingspartner betrokken. Ook de familieraden keken vanaf het begin als adviseur mee.

Tijdens een aantal focusbijeenkomsten zijn de belangrijkste thema’s en vragen van de quickscan besproken en aangescherpt. Deelnemers hiervoor zijn geworven onder medewerkers van de pilotinstellingen en familieleden van hun cliënten.

In de testfase van het prototype is feedback gevraagd aan gebruikers. Dit heeft geresulteerd in de quickscan in zijn huidige vorm.

Link naar de site:

https://www.quickscanggz.nl/

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Deze website gebruikt cookies. Wil je onze site goed gebruiken dan zal je het gebruik van onze cookies moeten accepteren.